آب رسانی به آبادان و خرمشهر

تشکیل شبکه خدمت‌رسانی با استفاده از ظرفیت هیأت‌های مذهبی یک حرکت نو و جهادی است که می تواند بدنه اجتماعی جامعه را درگیر موضوعات مربوط به قشر محروم و مستضعف کند و با ساماندهی و تقویت این شبکه، قدمی بزرگ در جهت رفع مشکلات اجتماعی بردارد.

در کنار کمک به حل مشکلات اجتماعی، این شبکه خدمت رسانی می تواند در بحران های جامعه نیز تأثیرگذار باشد و از ظرفیت آن در جهت کمک رسانی استفاده نماید.

جمعی از جوانان هیأتی انقلابی که در غالب #پویش هر هیأت یک روستا، یک جهش خدمتی را در جهت کمک رسانی به زلزله زدگان کرمانشاه آغاز کرده بودند و همچنان بعد از گذشت چندین ما با حضور جهادی خود مشغول خدمات عمرانی و فرهنگی هستند، در یک حرکت تازه، برای حل مشکل آب آبادان و خرمشهر دست به کار شده و با استفاده از ظرفیت هیأت های مذهبی و حضور در صحنه به تلاش در رفع این مشکل اقدام کرده اند.

جرقه ای این حرکت زمانی خورده شد که حتی رسانه های جمعی، به این موضوع علاقه ای نشان نداده بودند و این جوانان هیأتی با توجه به اخبار بدنه اجتماعی متشکل از جوانان هیأتی، از این مشکل خبردار شدند و با اعزام تیم شناسایی به منطقه، زمینه های خدمت رسانی را با مسئولین و مردم بررسی کردند.

پس از شناسایی، با سازماندهی و درگیر کردن هیأت های محوری آبادان و خرمشهر، این حرکت را عملیانی کرده و خدمت رسانی را آغاز کردند. در کنار حرکت عملیاتی هیئت های منطقه، مسئول #پویش هر هیأت یک روستا نیز با هماهنگی هیأت های مذهبی سراسر کشور که در حادثه کرمانشاه به میدان آمده بودند، تأمین مالی را با همکاری سایت آهو کلید زد تا در کنار هم و با استفاده از ظرفیت ها و بدنه اجتماعی هیأت های مذهبی این مشکل مردم غیور آبادان و خرمشهر برطرف شود.

مبالغ جمع‌آوری شده در سایت http://ahu.ir/ برای خرید منبع‌های پنج هزار لیتری (مجموعا پانزده منبع برای پنج روستا) جهت شرب مردم و دام روستاهای آبادان و خرمشهر برای گذر از این بحران، استفاده خواهد شد.

photo_۲۰۱۷-۱۲-۲۴_۱۹-۵۲-۲۹

 

ارسال نظر