# پویش هر هیأت یک روستا

حضور جهادی هیأت های مذهبی آبادان و خرمشهر در عرصه آبرسانی به شهر و روستاهای آبادان و خرمشهر، خلق حماسه عظیم در حوزه خدمت رسانی است.

این حرکت عملیاتی، به موقع و سریع، نشان داد هیأت های مذهبی ظرفیت های بالایی در امر خدمت رسانی و رفع مشکلات دارند. در واقع می توان گفت در بحران هایی که اتفاق می افتد، تکیه بر این قشر و استفاده از توانمندی های برخواسته از بدنه جامعه تا حد بالایی در رفع مشکلات کمک می کند.

آتش به اختیار واژه ای زیبا بود که با شروع بحران آب در آبادان و خرمشهر، جوانان هیأتی به آن لباس عمل پوشاندند و با اعزام گروه های جهادی در تحقق این کلام رهبری برای رفع مشکل آب این منطقه قدم برداشتند.

شناسایی مناطق کمتر بهره مند، جمع آوری وجوه نقدی جهت تهیه آب معدنی، ساماندهی و ارسال آب معدنی به مناطق، تهیه آب شیرین کن و نصب آن در مناطق و روستاها خدماتی بود که این گروه های جهادی ارائه کردند.

آخرین وضعیت آب رسانی به مناطق آبادان و خرمشهر که توسط گروه های جهادی خوزستان تا تاریخ ۸ تیر انجام شده به شرح زیر است.

گروه جهادی انصارالمهدی آبادان:

1.  استقرار آب تسویه کن به ظرفیت تولید روزانه ۵۰۰۰ شل آب معدنی و توزیع آن

2. استقرار ۵ تانکر ۱۸۰۰۰ لیتر بصورت روزانه و توزیع توسط جهادگران

 

گروه جهادی شهیدحسین پور و شهید چمران اهواز:

1. جمع آوری و ارسال ۱۲۰۰ شل آب معدنی

 

قرارگاه جهادی آقای مهربانی بسیج دانش آموزی:

1. جمع آوری و ارسال ۷۰۰ شل آب معدنی

 

گروه جهادی علامه ربیعی اروندکنار:

1. توزیع روزانه حداقل ۲ تانکر ۱۸۰۰۰ لیتر

 

گروه های جهادی دزفول

1. گردآوری و ارسال ۱۰۵۰ شل آب معدنی

 

گروه جهادگران راسخون

1. توزیع ۸۰۰۰ لیتر آب تسویه در جزیره مینو

image_۲۰۱۸_۰۶_۳۰-۱۷_۴۸_۲۸_۶۳۶_9TN

image_۲۰۱۸_۰۶_۳۰-۱۷_۳۷_۴۸_۱۹۴_LnU

ارسال نظر