گروه جهادی محلات شهیدحسین پور و دانشجویی شهید چمران اهواز : جمع آوری و ارسال ۱۲۰۰ شل آب معدنی و توزیع توسط جهادگران

قرارگاه جهادی آقای مهربانی بسیج دانش آموزی: جمع آوری و ارسال ۱۰۷۶۰ شل آب معدنی و توزیع توسط جهادگران

گروه جهادی محلات انصارالمهدی آبادان و قرارگاه جهادی محمد رسول الله دانشجویی آبادان: پیگیری استقرار آب تسویه کن توسط خیرین به ظرفیت تولید ۵۰۰۰ شل روزانه و توزیع آن توسط این گروه ها، استقرار ۵ تانکر ۱۸۰۰۰ لیتر 

گروه جهادی محلات علامه ربیعی اروندکنار: توزیع روزانه حداقل ۲ تانکر ۱۸۰۰۰ لیتر 

گروه های جهادی محلات دزفول: گردآوری و ارسال ۲۵۰۰ شل آب معدنی 

گروه مستقل جهادی راسخون: توزیع ۸۰۰۰ لیتر آب تصفیه در جزیره مینو 

قرارگاه جهادی حیدر کرار بسیج دانشجویی اهواز: ارسال ۳۰ هزار لیتر آب تصفیه به مناطق بحرانی آبادان 

گروه جهادی محلات امام روح الله: ارسال ۸ تانکر ۳۲ هزار لیتر و ۳ تانکر ۱۸ هزار لیتر

گروه جهادی دانشجویی خاتم الانبیا بسیج دانشجویی بهبهان: ارسال ۲۰۰ شل آب معدنی  

گروه جهادی دانشجویی دانشکده نفت اهواز: ارسال ۱۱۰ شل آب معدنی

 

ارسال نظر