#پویش هر هیأت یک روستا

به همت خیرین گرامی هزینه خرید 3 منبع برای روستای ابوشانک تأمین شد و مرحله هفتم پویش روستا به روستا برای تأمین مالی هزینه خرید 4 منبع ذخیره آب برای روستای طره بخاخ آغاز شد.

روستای «طره بخاخ» با جمعیت حدود ۲۵۳۰ نفر است. این روستا در نزدیکی شهر آبادان قرار دارد. مبالغ جمع‌آوری شده برای خرید چهار منبع‌ پنج هزار لیتری جهت شرب مردم و مصرف دامداری در این روستا برای گذر از این بحران، جمعاً به مبلغ 123200000 تومان (دوازده میلیون و سیصد و بیبست هزار تومان) استفاده خواهد شد.‌

جهت همیاری در تأمین مالی خرید این 4 منبع به آدرس http://ahu.ir/protectCampaign/82 مراجعه فرمایید.

 

 

ارسال نظر