به همت خیرین گرامی هزینه خرید 4 منبع برای روستای طره بخاخ تأمین شد و مرحله هشتم پویش روستا به روستا برای تأمین مالی هزینه خرید 3 منبع ذخیره آب برای روستای رمیلهآغاز شد.

روستای «رمیله» با جمعیت حدود ۱۸۲۴ نفر است. این روستا در نزدیکی شهر آبادان قرار دارد. مبالغ جمع‌آوری شده برای خرید سه منبع‌ پنج هزار لیتری جهت شرب مردم و مصرف دامداری در این روستا برای گذر از این بحران، جمعاً به مبلغ 92400000 تومان (نه میلیون و دویست و چهل هزار تومان) استفاده خواهد شد.‌

جهت همیاری در تأمین مالی خرید این 4 منبع به آدرسhttp://ahu.ir/protectCampaign/83  مراجعه فرمایید.

 

ارسال نظر