به همت خیرین گرامی هزینه خرید 3 منبع برای روستای رمیله تأمین شد و مرحله نهم پویش روستا به روستا برای تأمین مالی هزینه خرید 3 منبع ذخیره آب برای روستای  شلهه ثوامر آغاز شد.

روستای «شلهه ثوامر» با جمعیت حدود ۱۳۸۹ نفر است. این روستا در نزدیکی شهر آبادان قرار دارد. مبالغ جمع‌آوری شده برای خرید سه منبع‌ پنج هزار لیتری جهت شرب مردم و مصرف دامداری در این روستا برای گذر از این بحران، جمعاً به مبلغ 92400000 تومان (نه میلیون و دویست و چهل هزار تومان) استفاده خواهد شد.‌

جهت همیاری در تأمین مالی خرید این 3 منبع به آدرس http://ahu.ir/protectCampaign/84 مراجعه فرمایید.

 

ارسال نظر