#پویش هر هیأت یک روستا

به همت خیرین گرامی هزینه خرید 3 منبع برای روستای مدن تأمین شد.

روستای «مدن» با جمعیت حدود ۱۵۰۰ نفر است. این روستا در نزدیکی شهر آبادان قرار دارد. مبالغ جمع‌آوری شده برای خرید سه منبع‌ پنج هزار لیتری جهت شرب مردم و مصرف دامداری در این روستا برای گذر از این بحران، جمعاً به مبلغ 92400000 تومان (نه میلیون و دویست و چهل هزار تومان) استفاده خواهد شد.

 

ارسال نظر