#خدمت‌رسانی هیأت

اجرای طرح درمانی ویژه در محله فزون آباد تهران توسط خیریه حضرت زهرا دانشگاه شریف

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هیأتنا، با توجه به وضعیت نابسامان درمانی محله فزون آباد تهران، خیریه حضرت الزهرا دانشگاه شریف با همکاری کانون جهادی دانشگاه شهید بهشتی در نظر دارند طرح درمانی ویژه خود را در محله فزون آباد تهران برگزار کنند. این طرح درمانی در چهار بخش دندان پزشکی، اطفال، پزشکی عمومی و مامایی به نیازمندان این محله اختصاص می یابد.

photo_2018-11-21_01-51-53

مبلغ مورد نیاز برای انجام این طرح درمانی 7 میلیون تومان است که این مبلغ به صورت 200 سهم 35 هزار تومانی سهم بندی شده است. خیرین محترم می توانند با خرید این سهم ها در این طرح درمانی خداپسندانه مشارکت کنند.

 

ارسال نظر