گزارش صوتی

مداح :حاج محمدرضا بذری

                                                  هیأت یافاطمه الزهرا سلام الله علیها بابل   

  صوت

روضه

 

زمینه :دیره همین الانشم دیره

 

سنگین :بابایی ببین که دست و پام و بسته زجر

 

واحد :پدر تا شام رفتن با تو حیران کردنش بامن

 

واحد :مـا حرفمان قدسُ لَناست

 

 

تک :جدِ من آن که ساقی کوثر است

 

 

شور:سینه زن به زیر موجِ پرچم سینه بزن

 

شور :من از شوقِ بارون به دریا زدم

 

التماس دعا

ارسال نظر