گزارش صوتی

مداحی برادر علی خدادوست در هیات عشاق الحسن کاشان

روضه - دست کوچک می‌کند مشکل گشایی بارها...

 زمینه - سرزده از سفر دلبر اومد...

واحد سنگین - گرفته آسمون، خرابه بارون..

واحد - دل به پرچم بست، سر رو گرفت رو دست

واحد - خون خدا می چکد از گل روی حسین...

شور - خواب بودم ، خواب تو رو دیدم...

 شور - بهترین حس دنیا کربلا میشه پیدا... 

 

 

ارسال نظر