گزارش صوتی

مداح :حاج محمدرضا بذری

محمدرضا بذری هیأت یافاطمه الزهرا سلام الله علیها بابل

صوت

روضـه

 

زمینه :مگه نمیبینی آشوبو

 

سنگین :مصحفِ ما چه بهم ریختنت

 

واحد :دیدی عمه آسمون به زمین افتاد

 

واحد :نوکری به درگاهِ تو قدِ پادشاهی خوبه

 

تک :من شیرِ بیشه ی بنی هاشمم

 

شور :به هوای تو اطمینان دارم

 

شور :شبی ساکت و دلگیر

 

التماس دعا

ارسال نظر