به همت هیأت عبدالله بن حسن تهران و خیریه برکات و مسئول پویش هر هیأت یک روستا، اولین محموله منبع ذخیره آب خریداری و برای استقرار در روستای شلحه امام حسن عسگری (ع) بارگیری شد.

خیرین محترم برای همیاری در این طرح می تواند از طریق سایت مهربانی آهو به آدرس  http://ahu.ir/protectCampaign/78  مبالغ خود را اهدا کنند و در جریان طرح خدمت رسانی قرار گیرند.