#خدمت رسانی هیأت

پخت و توزیع ۱۱۰۰ وعده غذا جهت اطعام نیازمندان، محرومین و اَیتام شهرستان و روستاها توسط هیأت روضة العباس فسا

 

هیأت روضة العباس فسا (6)

ارسال نظر