#خدمت‌رسانی هیأت

فعالیت های خدمت رسانی هیأت روضة العباس به نیازمندان شهرستان فسا در آبان ماه سال 1397