با تدبیر هیأتی‌ها و کمک مردم، فصلی دیگر از زندگی در روستای بحران‌زده از بی‌آبی #مغیطیه #آبادان رقم خورد!

حجم ویدیو: 13709441 | مدت زمان ویدیو: 153