#پویش هر هیأت یک روستا

ابتکار پویش هر هیأت یک روستا در سوق دادن منابع مالی از خرید آب معدنی به سمت خرید منبع های 5000 لیتری ذخیره آب و نصب در روستاهای نیازمند خرمشهر و آبادان، مؤثر واقع شده و تاحدودی از مشکلات برخی روستاها کاسته است.

یکی از اهالی همین روستاها در پاسخ به سوال در مورد کارایی این منابع گفت: جدای از اینکه این منبع ها ذخیره و برداشت آب را راحت کرده اند، حاشیه اطمینانی برای اهالی روستا ایجاد شده که آب هست و دیگر دغدغه اینکه اگر از تانکر پخش کننده آب جا بمانند، ممکن است تا چند روز از آب خبری نباشد، را ندارند.

 گزارش ویدویی از رضایت اهالی روستای صیداویه

حجم ویدیو: 5875096 | مدت زمان ویدیو: 59
ارسال نظر