سخنرانی حجت الاسلام متانت

آیت الله جوادی آملی فرمودند «اسم اعظم ممکن است بسم الله الرحمن الرحیم باشد اما چه کسی می گوید مهم است. مقصد توحید از ریل امامت می گذرد».

خلاصه متن سخنرانی

اگر توصیه می‌شود توحید در جامعه جلوه گر کند دریچه اش امامت است. توحید ما هم بند به امامت است، نبوت ما هم بند به امامت است. کسی که نزدش علمی از کتاب بود گفت به حضرت سلیمان که من تخت بلقیس را قبل از آنکه چشمانت را که بستی باز کنی خدمتت می آورم، قبل از او جنی بلند شد گفت قبل از اینکه از جایت بلند شوی می آورم، مفسرین گفتند ایشان آصف ابن برخیا بوده است. آیه می گوید بعضی از علم کتاب را بلد بود، اسم اعظم مثل این است که آیت الله جوادی آملی در تفسیرشان توضیح می دهند که حرف مقطعه، این همه حرف در زبان عربی است بیایید یک قرآن بیاورید، خاک که هست بیا آدم درست کن، نه اصلا مگس درست کن؛ اسم اعظم ممکن است بسم الله الرحمن الرحیم باشد اما چه کسی می گوید مهم است.

آیه می فرماید تیکه می اندازند تو پیامبر نیستی، تو بگو خدا شاهد است که من رسولم و کسی که نزدش علم کتاب است؛ مفسرین اینجا خیلی حرف زدند، اگر بگوییم علی(ع) است که تمام است، عزیزان پیامبر به کفار می گوید شاهدم خدا و علی(ع) است، علی(ع) را کنار خدا قرار می دهد، در زمانی شاهد است که هنوز امیرالمومنین(ع) به سن تکلیف نرسیده است، لذا می گویم اولین مومن علی(ع) است می گویند بچه است اولین مومن ابوبکر است، ابوبکری که وقتی با پیامبر در غار نشسته است غصه می خورد نکند بیایند داخل، این اولین مومن شماست؟ قطعا علی(ع) است.

ای رسول(ص) آنچه از پروردگارت رسیده است ابلاغ کن اگر نکنی رسالتت را انجام نداده ای. ضمیر برمی گردد به الله، یعنی رسالت خدا را انجام نداده ای که پیامبر در این بیست و سه سال برای مردم توحید، نبوت، معاد، قرآن و تمام اصول دین را آورده است. می گوید پیامبر بیست و سه سال خون دل خوردی این ها را به مردم بگویی بدون انتخاب علی(ع) این ها را انجام نداده ای.

امام صادق(ع) پرسید فلانی مردم اطرافت نسبت به پیامبران اولوالعزم و صاحبانتان امیرالمومنین(ع) چه می گویند، می گوید مردمان ما می گویند هیچ احدالناسی را نباید بر پیامبران اوالوالعزم ترجیح داد، امام(ع) فرمود خدا به حضرت موسی(ع) فرمود در این الواحی که فرستادیم در آن موعظه هایی فرستادیم، نگفت کل، به حضرت عیسی(ع) گفت به مردم بیان کن بعضی چیز ها که اختلاف دارند ولی هیچ چیزی وجود ندارد در عالم مگر در کتاب مبین است و علم به کتاب مبین کلا دست علی(ع) است.

 

ارسال نظر