گزارش صوتی

مداحان: مسعود ساور سینا فضل اله نژاد سید حسن احمدی سیدجوادنخودچیان

صوت

 

شعر

شعر خوانی با نوای :سید نیما نجاری

 

 روضه با نوای :کربلایی سینا فضل اله نژاد

 

پیش زمینه با نوای :کربلایی سینا فضل اله نژاد

 

زمینه با نوای :کربلایی سید جواد نخود چیان

 

شور با نوای :کربلایی   سید جواد نخود چیان

 

واحد با نوای :کربلایی مسعودساور

واحد ترکیبی با نوای :کربلایی   سیدحسن احمدی


 

شور با نوای :کربلایی سیدحسن احمدی

 

شور پایانی با نوای :کربلایی   سید جواد نخود چیان

التماس دعا

ارسال نظر