خلاصه سخنرانی شب چهارم حجت الاسلام ابراهیمی

خلاصه سخنرانی حجت الاسلام ابراهیمی در هیات انصار المهدی شهرکرد منتشر شد.

یکی دیگر از فرمول های تغییر مسلط شدن بر خود است

انسان اگر بتواند بر نفس خود حاکم شود میتواند به راحتی تغییر کند

ولی حال سوال اینجاست که این فرمول ها عام هستند یا نه

به عبارت دیگر مخصوص مومنان هستند یا اینکه جهان شمول اند؟

واضح است که این فرمول ها عام همه هستند                      

مثال ساده آن مرتاض های هندی هستند که به حاکم شدن بر خودشان میتوانند دنیا را تغییر دهند

سر تغییر دنیا تغییر درون است و تغییر درون با مسلط شدن بر خود پدید میآید

که این قاعده مشمول عموم هست.یکی دیگر از فرمول های تغییر مسلط شدن بر خود است

انسان اگر بتواند بر نفس خود حاکم شود میتواند به راحتی تغییر کند

ولی حال سوال اینجاست که این فرمول ها عام هستند یا نه

به عبارت دیگر مخصوص مومنان هستند یا اینکه جهان شمول اند؟

واضح است که این فرمول ها عام همه هستند                      

مثال ساده آن مرتاض های هندی هستند که به حاکم شدن بر خودشان میتوانند دنیا را تغییر دهند

سر تغییر دنیا تغییر درون است و تغییر درون با مسلط شدن بر خود پدید میآید

که این قاعده مشمول عموم هست.

 

حجم فایل صوتی:73.72M | مدت زمان فایل صوتی :00:49:23
ارسال نظر