خلاصه سخنرانی شب اول حجت الاسلام ابراهیمی

خلاصه متن سخنرانی حجت الاسلام ابراهیمی، شب اول محرم در هیات انصارالمهدی شهرکرد

دربین موجودات عالم تنها انسان است که قدرت تغییر دارد.

انسان تا دم مرگ تغییر میکند و انسان بی تغییر نداریم.

تغییر ها میتوانند در جهت مثبت باشند یا منفی.

بهترین زمان برای تغییر دوران نوجوانی و جوانی است و اگر تغییرات اساسی شکل نگرفت کار در سن کهنسالی خیلی مشکل میشود.

انسان صفاتی را بصورت طبیعی از پدر و مادر به ارث می برد، یا بواسطه زمان و ماه تولد بشکل ذاتی در او بوجود میآید و یا بخاطر اقلیم و آب و هوایی که در آن تولد یافته است خود به خود در خود پیدا میکند که هیچکدام از آنها برای خدا ملاک نیست. بلکه اینها فقط زمینه است و ملاک خوب و بد بودن او را در این قرار داده که چه اندازه این صفات را تغییرمی دهد. پس میتوان گفت معیار نمره گذاری برای انسانها مقدار تغییر آنهاست.

دوران نوجوانی زمان نوسات و تغییرات است. به این نوسات باید بشکل فرصت نگاه کرد. فرصت خوبی برای تغییر دادن خودمان.

ما دراین شبها میخواهیم درباره فرمول ها و قواعد تغییرباهم گفتگو کنیم.

 

 

ارسال نظر