ویدیوهای مداحی شب چهارم محرم 1439توسط برادر حنیف طاهری در هیأت عبدالله ابن الحسن تهران منتشر شده است

ویدیوهای مداحی شب چهارم محرم 1439توسط برادر حنیف طاهری در هیأت عبدالله ابن الحسن تهران منتشر شده است

روضه | هنوزم میشه عاشق بود
بــرادر حنیـــــــف طاهـــــــــری
شب چهـــــارم محــرم‌الحـــرام ۱۳۹۶
دو طفلان حضرت زینب(س)

پیش زمینه | هفتادو دو تن بودند
بــرادر حنیــــــــف طاهــــــــــری 
شب چهـــــارم محــرم‌الحـــرام ۱۳۹۶
٢ مهر | دو طفلان حضرت زینب(س)