#خدمت‌رسانی هیأت

تامین کمک هزینه ازدواج و اجاره عقب مانده نیازمندان توسط گروه جهادی مردمی میثاق شهرستان چرام کهکیلویه و بویر احمد