#خدمت‌رسانی هیأت

جمع آوری کمک های مردمی برای پخت و توزیع اطعام شب آغاز امامت امام زمان (عج) توسط خیریه همدردی هیأت ریحانة النبی تهران