#خدمت‌رسانی هیأت

تهیه و توزیع 1000 پرس زرشک پلو با مرغ در مناطق محروم تهران توسط خیریه همدردی هیأت ریحانة النبی تهران