#خدمت‌رسانی هیأت

شرح فعالیت‌های هیأت فاطمیون گنبد در روستای تپانی سر پل ذهاب در سالروز زلزله کرمانشاه