گزارش صوتی

مداحان: کربلایی حسن جعفری ،کربلایی سعید علی آبادی

مجموعه فرهنگی فاطمیون گنبد شب پنجم

صوت

روضه کربلایی حسن جعفری

 

روضه کربلایی حسن جعفری

 

 روضه کربلایی حسن جعفری

 

 روضهکربلایی حسن جعفری

 

 

کربلایی حسن جعفری

زمینه :حالم خراب خراب برا من عذاب

 

 کربلایی حسن جعفری

سنگین :این شهر با ما سر جنگ داره

 

کربلایی سعید علی آبادی

واحد :هوا دم داره دلم غم داره

 

کربلایی حسن جعفری

واحد :مرغ باغ ملکوتم

 

کربلایی سعید علی آبادی

شور :رفاقت خوبه با رفیقای امام حسینی

 

کربلایی سعید علی آبادی

شور :دستام بروی سینم

 

کربلایی حسن جعفری

شور :ذکر توی لبام هر دم

 

کربلایی حسن جعفری

شور :منصب من نوکری تا دم اخر

 

التماس دعا

 

ارسال نظر