گزارش صوتی

مداح :کربلایی حسن جعفری

                                        صوت

کربلایی حسن جعفری

روضه

1

2

3

 

شعر :دلم از روز عزل تنگ تو بوداست

 

زمینه :همین جا کربلاست همین جا محشره

 

واحد :دوباره رسیده شبای عاشقیمون

 

واحد:شورو غوغا بودشبیه رویا بود

 

شور :کرب بلا شهر خدا شهر حسینه

 

شور :خدارو شکر که دیدم ماه محرمت رو

 

شور :کاشکی بمیرم با غم روضه

التماس دعا

ارسال نظر